Каттоодон өтүү жана видеону жүктөө

Көңүл буруңуз! Файлды жүктөөнүн алдында Фестивалдын эрежелерин жана регламентин окуп чыгууну астейдил өтүнөбүз

Видеоңуз сайтта фестивалдын эрежелерине жана калыстардын тандап алышына жараша, модерация жол-жоболорунан ийгиликтүү өткөндөн кийин гана чыгат

Видео тапшыруу жабык,
анын жыйынтыгы 2021-жылдын 11-июнунда жарыяланат.