Республикалык конкурс жөнүндө жобо
Кампания #EU4HumanRights

Сураныч, фестивалдын эрежелерин жана регламентин окуңуз.

 1. Конкурстун уюштуруучулары
  Европа Бирлигинин Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү
 2. Конкурстун аткаруучусу
  «Сан Маркетинг» (SunPeople) ЖЧКсы.
 3. Конкурстун концепциясы жана максаттары.
  Европа Бирлигинин Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү 9-майда белгилене турган Европа Күнүнө учурлаштырылган туш келтирилген Адам укуктары маселелери боюнча улуттук маалымат кампаниясын жарыялайт. Кампания 2020-2024-жылдарга адам укуктары боюнча Европа Бирлигинин Планына ылайык пландаштырылган. Кампания студенттер менен жаштар (35 жашка чейинки) арасындагы адам укуктарынын маселелери боюнча жалпы улуттук конкурстан турат. Конкурс көйгөйлөрдү чагылдыруу жанаылып, аларды чечүүнүн мүмкүн болгон жолдорун көрсөтүлүү менен, адам укуктарына байланыштуу бир катар маанилүү маселелер боюнча студенттер жана жаштар үчүн арналган кыска видеоклиптердин (2 минутадан ашпаган) конкурстарынын сериясынан турат.
  Конкурстун негизги максаты:
  • жаштарда социалдык жактан-активдүү турмуштук позицияны калыптандыруу;
  • Социалдык жана коомдук курч маселелерди чечүүнүн жолдорун табууиздөө.
 4. Конкурстун географиясы жана аны өткөрүүнүн мөөнөттөрү
  Конкурс Кыргыз Республикасынын аймагында өткөрүлүп жатат жана Европа Күнүн майрамдоого туш келтирилгенучурлаштырылып өткөрүлөт.
  • 2021-жылдын 1-майынан тартып 23-майын кошо алганда – каттоодон өтүү жана конкурстук иштерди кабыл алуу.
  • 2021-жылдын 24-майынан тартып 2-июнун кошо алганда – иштерди тандап алуу жана калыстар тобунун ишиык иш-аракеттерди жүргүзүү.
  • 2021-жылдын 4-июну – жеңүүчүлөрдү жарыялоо жана сыйлоо аземи.
 5. Конкурстун номинациялары.
  Катышуучуларга төмөнкү темалардын бирине карата клиптерди тартуу сунушталат:
  1. Гендердик зомбулук жана теңсиздик темасындагыа карата видеороликтер. Катышуучулар гендердик зомбулук жана теңсиздик жөнүндө клиптерди тартууга тийиш, анда төмөнкүдөй аспекттилердин бири чагылдырылат: себеби, кесепеттери, зомбулуктун/теңсиздиктин себептери, кесепеттери, мисалдары жана аны мененага каршы күрөшүүнүн/аны жоюунун жолдору. Зомбулукту тартууда клиптер кыз ала качууга гана көңүл борборун топтобостонбурбастан, көйгөйдү кыйла кеңири мааниде чагылдырып жана ачып берүүгени дурусгө тийиш. Клиптер ошондой эле көйгөйдү чечүүнүн мүмкүн болгон жолдорун сунуш кылууга да багытталууга тийиш.
  2. Майыптыгы бар адамдардын укуктары темасындагыа карата видеороликтер: алар кантип сакталып жана корголуп же кантип бузулуп жатат жана алардын укуктарын кантип жакшыраак коргоо керек. Ал ошондой эле Майыптардын укуктары жөнүндө эл аралык конвенция (2019-жылдын марты) ратификациялангандан кийинки алардын тажрыйбасын, алар обочолотууданнууга, өгөйлөөгө жерүүдөн жана кодулоодонго кантип күчү жетипарылып жатканынышкандыгы, боюнча алардын иш-тажрыйбасын, ошондой эле алардын практикалык сунуштары менен чечимдерин камтышы мүмкүн. Бул категориянын максаты майыптыгы бар адамдар коом тарабынан кандайча кабыл алынып жаткандыгы, түпкү максаты майыптардын маалымдуулугун жогорулатуу жана укуктарын а дем берүүкубаттоо жана аларды интеграциялоо түпкү максаты менен болгон алар жергиликтүү жана улуттук институттарда, диалогдордо же процесстерде канчалык оңой эриш-аркак иш алып бара тургандыктары жана аларга активдүү катыша алышаары тууралуу маалымдар болушун уулуктарын жогорулатууда арттырууда турат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктарынын бузулгандыгы тууралуу сөз болуп жаткан жерде катышуучулар ошондой эле бул маселени чечүүнүн жолдорун сунуштоого аракет кылуулары тийиш.
  3. Сөз эркиндиги жана ЖМКлардын эркиндиги темасындагы а карата видеороликтер. Катышуучуларга эмне үчүн бул эркиндиктин мааниси бар экендигин, алар Кыргызстанда кандайча колдонулуп жаткандыгын жана кандай оң натыйжаларды алып келип жатканын е тургандыгын көрсөтүү сунушталат.
 6. Конкурска катышуу үчүн өтүнмөлөрдү иштерди берүүнүн эрежелери жана аларды иштерди тандап алуунун критерийи
  1. Катышууга Кыргыз Республикасынын 15-35 жаш курагындагы бардык каалаган жарандары чакырылат. Жашы 18ге чыга электер ата-энесинин же расмий камкорчусунун жазуу түрүндөгү уруксат катын көрсөтүүгө тийиш. Уруксат каты жок болгон учурда жашы жете элек катышуучулардын өтүнмөлөрү каралбайт.
  2. Автордук иштер гана кабыл алынат. Продакшн студиялардын жана кинокомпаниялардын иштери кабыл алынбайт.
  3. Катышуучулардын бардыгы www.euin.kg сайтында каттоодон өтүүгө тийиш. Каттоодон өтүү 2021-жылдын 1-майынан тартып башталат жана 23-майын кошо алгандагы аралыкта жүргүзүлөт.
  4. Конкурстук иштер 2021-жылдын 23-майында саат 23.59дан кечиктирилбестен кабыл алынат. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кийин келген өтүнмөлөр кабыл алынбайт.
  5. Видеороликтердин контенттик бөлүгүнүн милдеттүү шарты болуп адам укуктары менен байланышкан маселелерди гана чагылдыруу болбостон, ошондой эле өлкөдөгү жагдайды жакшыртууга жардамын бере турган мүмкүн болгон чечимдерди сунуштоо да саналат.
  6. Кастыкты, теңсиздикти жана зомбулукту, уят сөздөрдү, алкоголду, чылым чегүүнү жана куралды пропагандалоочу роликтер кабыл алынбайт. Эгерде кадрда жашы жете электер бар болсо, тартууга жана материалдарды колдонууга алардын ата-энелеринин/камкорчуларынын уруксат каты сөзсүз түрдө талап кылынат.
 7. Конкурска берилген иштерге карата жалпы талаптар
  1. Видеороликтин максималдуу узактыгы 2 мүнөтинута; бул убакыттан ашып кеткен видеолор каралбайт;
  2. Видеоролик кыргыз же орус тилдеринде тартылышы мүмкүн;
  3. Бир катышуучу конкурс үчүн бир видеороликти сунуш кылат;
  4. Өлчөмү: 360p’ден 1080p’ге чейин. Форматы: mpeg, mp4, AVI;
  5. Видеороликтин аталышы төмөнкү маалыматты камтууга тийиш Атыңыз_Фамилияңыз_EU4Democracy
  6. Видеороликти социалдык тармактарда #EU4HumanRights жана #EU4KG хэштегдеринин астында чыгаруу керек, же болбосо видеофайлды Сайтка каттоодон өтүү учурунда тиркеп коюу кажет.
   Талаш маселелерди чечүү, Конкурска даярдык көрүү мезгилинде катышуучулардын өтүнмөлөрүн номинациялар боюнча тандап алууда жана бөлүштүрүүдө келип чыккан талаш маселелерди чечүү максатында Конкурска даярдык көрүү мезгилинде Тандоо Комиссиясы түзүлөт, ал сунушталган кинофильмдердин бардыгын көрүп чыгат жана сунушталган роликтердин Конкурстун шарттарына ылайыктыгы тууралуу өзүнүн чечимин чыгарат.
 8. Балоонун критерийлери жана Конкурстун калыстар тобу
  1. Конкурстук иштерди баалоо үчүн Калыстар тобу түзүлөт, ал Европа Бирлигинин Кыргыз Республикасындагы өкүлдөрүнөн, киноиндустрия кызматкерлеринен, журналисттерден жана коомдук ишмерлерден турат.
  2. Иштер төмөнкү критерийлер боюнча бааланат:
   • Видеороликтин Ммазмундуулугу жана видеороликтин конкурстун темасына ылайык келиши;
   • Жеткиликтүүлүк: конкурстук материалдар жөнөкөй стилде, максаттуу аудиторияга түшүнүктүү жана жеткиликтүү тилде баяндалууга тийиш;
   • Идеянын креативдүүлүгү жана оригиналдуулугу: теманы берүү формасынын деңгээлинде дагы, ошондой эле мазмунунун деңгээлинде дагы теманы чагылдырууга карата колдонулган стандарттык эмес ыкма кубатталат.
  3. Ар бир номинацияда боюнча 3 жеңүүчү жарыяланат (1, 2, 3-орундар). Кошумча байгелер: Ккөрүүчүлөрдүн купулуна толуужактыруу байгеси сыйлыгы (Конкурстун www.euin.kg расмий сайтындагы добуш берүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча)
  4. Байге фонду 420 000 сом.
 9. Байланышуу маалыматы
  Расмий сайт: www.euin.kg
  Уюштуруучулар: +996 555 706 300